Psychiaters

In welke fase van je carrière als psychiater je ook bent, je kunt bij Psyland terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Klik op de fase, die je aanspreekt en lees wat wij voor je kunnen betekenen.

Of je nu als zzp’er of in dienstverband aan de slag wilt, Psyland is je steun en toeverlaat. Wij helpen je aan werk dat echt bij je past, ondersteunen je waar nodig en bieden handige tools voor je administratie en registratie. Vier tot zes keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor zzp-psychiaters, waarbij we van gedachten wisselen en alle actuele zaken aan de orde komen.

Jouw carriere tijdlijn

Phase: 25-30
Waar ben je aan toe?
Wat staat me te wachten na mijn registratie?
Ik wil een gezin starten en daar het werk op aanpassen
Ik wil na mijn registratie als psychiater wetenschappelijk onderzoek doen naast mijn klinische werk
Ik wil bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken en daarnaast mijn registratie als psychiater behouden
Welke rol krijg ik als interim-psychiater?
Ik wil zelfstandig ondernemer worden
Welke veranderingen en mogelijkheden brengen je registratie als psychiater met zich mee? En vooral: wat past bij jou?

Tijdens je opleiding heb je meestal een beperkte verantwoordelijkheid als afdelingsarts, de supervisor is dan eindverantwoordelijk. Dat verandert als je eenmaal psychiater bent en niet alleen je patiënten, maar soms ook het hele team onder jouw verantwoordelijkheid vallen.
Wij kennen de werksituaties van binnenuit en kunnen je adviseren bij de voorbereiding van je ◦

Welke werkvormen en werksettings zijn er mogelijk?
Wij informeren je over de voor- en nadelen van dienstverband, zelfstandig ondernemerschap, de zelfstandige vestiging en over de verschillende werksettings die mogelijk zijn. We hebben zelf veel ervaring opgedaan met al deze werkvormen en kennen de ins en outs van gzz-instellingen. Samen met jou gaan we na welke werkvorm en -setting het beste bij jouw wensen past.

Ik wil een gezin starten en daar het werk op aanpassen

Welke werksituatie past bij jouw huidige gezinssamenstelling
Veel jonge professionals hebben een werkende partner waarmee ze een gezinsleven willen starten. Maar juist als je jong bent, doen ggz-instellingen een extra groot beroep op je, bijvoorbeeld om ANW-diensten te draaien. Al zelfstandig ondernemer kan je daar meer invloed op uitoefenen. Dit kan een reden zijn om het ondernemerschap te verkiezen boven de zekerheden van een dienstverband. Wij adviseren je bij het kiezen van de meest passende werksituatie en -vorm op basis van onze eigen ervaring als interim-psychiater en onze kennis van het werkveld. Als je voor het zelfstandig ondernemerschap kiest, ondersteunen we je bij alle aspecten die daarbij komen kijken.

Welke werkvormen en werksettings zijn er mogelijk?
Wij informeren je over de voor- en nadelen van een dienstverband, het zelfstandig ondernemerschap (ZZP) en de zelfstandige vestiging (ZGP), en over de mogelijke werksettings. We hebben zelf veel ervaring opgedaan met al deze werkvormen en kennen de ins en outs van gzz-instellingen. Samen met jou gaan we na welke werkvorm en -setting het beste bij jouw wensen past.

Ik wil na mijn registratie als psychiater wetenschappelijk onderzoek doen naast mijn klinische werk

Wij kunnen je informeren over passende klinische functies en ondersteunen bij de onderhandelingen om de combinatie mogelijk te maken.

Ik wil bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken en daarnaast mijn registratie als psychiater behouden

Wij ondersteunen je bij het vinden van passend werk als psychiater, zodat je voldoende lange periodes je andere ambities kan realiseren. Tijdens je afwezigheid plannen en bemiddelen we passend werk voor je in Nederland.

Welke rol krijg ik als interim-psychiater?

Als interimmer vervul je een andere rol dan in vast dienstverband.
Tijdens onze collegiale kwartaal-bijeenkomsten wisselen we hierover met elkaar van gedachten.
Als interimmer heb je wat meer professionele afstand omdat het werk tijdelijk is en je geen langdurige werkhistorie opbouwt bij de ggz-instelling. Dat is prettig en vaak is het team alleen maar heel blij met je. Aan de andere kun je ook af en toe behoefte hebben aan…

Lees meer
Ik wil zelfstandig ondernemer worden

Wat zijn de formele en financiële kanten van een carrière als interim-psychiater?
Wat moet je regelen om zelfstandig ondernemer te worden? Hoe ziet je inkomen en pensioenopbouw eruit? Met welke belastingen en verzekeringen moet je rekeninghouden en hoe regel je je registratie? Hoe registreer je je bij de Kamer van Koophandel?
Een van onze kerntaken is het informeren van psychiaters…

Lees meer
Phase: 30-35
Waar ben je aan toe?
Ik heb een jong gezin en wil meer tijd voor mijn kinderen hebben
Ik wil na mijn registratie als psychiater wetenschappelijk onderzoek doen naast mijn klinische werk
Ik wil bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken en daarnaast mijn registratie als psychiater behouden
Dienstverband, ZZP of ZGP?
Wat is mijn rol als interim-psychiater?
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan
Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-psychiater) worden
Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?
Als ouder wil ik beschikbaar zijn voor mijn kindje en heb ik geen tijd om ANW-diensten te doen
Ik heb een jong gezin en wil meer tijd voor mijn kinderen hebben

Hoe ziet jouw ideale werkweek eruit? Hoe vind je de juiste balans tussen werk en privé?
Als je net begint, werk je vaak veel uren op verschillende plekken en momenten. Maar na verloop van tijd kun je behoefte krijgen aan een andere invulling van je werkende leven, bijvoorbeeld als je een gezinsleven krijgt. Wij bekijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn om parttime te gaan werken: in dienstverband, als zgp, als zzp’er of een combinatie hiervan.

Ik wil na mijn registratie als psychiater wetenschappelijk onderzoek doen naast mijn klinische werk

Wij kunnen je informeren over passende klinische functies en ondersteunen bij de onderhandelingen om de combinatie mogelijk te maken.

Ik wil bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken en daarnaast mijn registratie als psychiater behouden

Wij ondersteunen je bij het vinden van passend werk als psychiater, zodat je voldoende lange periodes je andere ambities kan realiseren. Tijdens je afwezigheid voor je plannen en bemiddelen we passend werk voor je in Nederland.

Dienstverband, ZZP of ZGP?

Wij informeren je over de voor- en nadelen van een dienstverband, het zelfstandig ondernemerschap (ZZP) en de zelfstandige vestiging (ZGP), en over de mogelijke werksettings. We hebben zelf veel ervaring opgedaan met al deze werkvormen en kennen de ins en outs van gzz-instellingen. Samen met jou gaan we na welke werkvorm en -setting het beste bij jouw wensen past.

Combinatie vaste baan/eigen bedrijf
Hoe houd je werkzekerheid en voldoende inkomen en creëer je tegelijkertijd ruimte voor een eigen bedrijf? Wij bemiddelen voor parttime ondernemerschap naast een dienstverband. Zo kun je zonder geldzorgen je eigen bedrijf opbouwen. Misschien bevalt de combinatie je prima, maar wil je de verhouding na verloop van tijd aanpassen. Ook daarbij kunnen wij je helpen.

Wat is mijn rol als interim-psychiater?

Als interimmer vervul je een andere rol dan in vast dienstverband.
Tijdens onze collegiale kwartaal-bijeenkomsten wisselen we hierover met elkaar van gedachten.
Als interimmer heb je wat meer professionele afstand omdat het werk tijdelijk is en je geen langdurige werkhistorie opbouwt bij de ggz-instelling. Dat is prettig en vaak is het team alleen maar heel blij met je. Aan de andere kun je ook af en toe behoefte hebben aan…

Lees meer
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan

Tijdens onze kwartaalbijeenkomsten voor interim-psychiaters wisselen we alle zaken en eventueel problemen uit, die voor het functioneren als interimmer van belang kunnen zijn. Dit gaat zowel over de uitoefening van ons werk, als over de formele en administratieve (eventueel juridische) kanten van het ZZP-schap en onze beroepsverplichtingen (zoals visitatie en herregistratie). De bijeenkomsten bieden ruimte voor collegiale intervisie in de vertrouwde omgeving van gelijkgestemden. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld visitatiegroepen, omdat interim-psychiaters vaak niet bij andere intervisiegroepen zijn aangesloten en op hun werkplek niet altijd een visitatiegelegenheid meemaken.

Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-psychiater) worden

Wat zijn de formele en financiële kanten van een carrière als interim-psychiater?
Wat moet je regelen om zelfstandig ondernemer te worden? Hoe ziet je inkomen en pensioenopbouw eruit? Met welke belastingen en verzekeringen moet je rekeninghouden en hoe regel je je registratie? Hoe registreer je je bij de Kamer van Koophandel?
Een van onze kerntaken is het informeren van psychiaters…

Lees meer
Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?

Wij ondersteunen je bij je herregistratieverplichtingen door visitatiegroepen te organiseren. Ook bieden we ondersteuning bij de urenregistratie, die noodzakelijk is om aan te tonen dat je voldoende uren als psychiater hebt gewerkt.

Als ouder wil ik beschikbaar zijn voor mijn kindje en heb ik geen tijd om ANW-diensten te doen

Wij bemiddelen voor je over arbeidsvoorwaarden. Als het nodig is helpen we je om als zzp’er je eigen onderneming te starten en als interim-psychiater je werktijden passend af te spreken.

Phase: 35-50
Waar ben je aan toe?
Ik heb een jong gezin en wil daar meer tijd aan besteden
Ik wil tijd voor persoonlijke zorgtaken hebben of er regelmatig langere periodes tussenuit kunnen gaan
Ik wil regelmatig lange reizen maken
Ik wil wetenschappelijk onderzoek doen of bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken
Ik wil meer professionele autonomie en meer grip krijgen op mijn eigen werksituatie
Ik wil betere werkverhoudingen en meer werkplezier
Ik wil meer tijd voor mijn patiënten en meer grip krijgen op de werkdruk
Ik wil geen ANW-diensten doen
Ook als zelfstandig ondernemer voel ik me medeverantwoordelijk voor de uitvoering van ANW-diensten
Wat is mijn rol als interimmer
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan
Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-psychiater) worden
Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?
Ik heb een jong gezin en wil daar meer tijd aan besteden

Hoe ziet jouw ideale werkweek eruit? Hoe vind je de juiste balans tussen werk en privé? Als je net begint, werk je vaak veel uren op verschillende plekken en momenten. Maar na verloop van tijd kun je behoefte krijgen aan een andere invulling van je werkende leven, bijvoorbeeld als je een gezinsleven krijgt. Wij bekijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn om parttime te gaan werken: in dienstverband, als zzp’er of in een combinatie van beide.

Ik wil tijd voor persoonlijke zorgtaken hebben of er regelmatig langere periodes tussenuit kunnen gaan

In verschillende levensfasen is het prettig om tijdelijke banen of opdrachten aan te nemen, met de mogelijkheid om tussendoor periodes vrij te nemen. Wij bemiddelen regelmatig voor blokken aaneengesloten werk met daartussen vrije periodes. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld lange reizen te maken of om voor een kind of partner te kunnen zorgen. Doordat je altijd weer uitzicht hebt op werk, heb je geen stress dat je zonder inkomen komt te zitten.

Ik wil regelmatig lange reizen maken

In verschillende levensfasen is het prettig om tijdelijke banen of opdrachten aan te nemen, met de mogelijkheid om tussendoor periodes vrij te nemen. Wij bemiddelen regelmatig voor blokken aaneengesloten werk met daartussen vrije periodes. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld lange reizen te maken. Doordat je altijd weer uitzicht hebt op werk, heb je geen stress dat je zonder inkomen komt te zitten.

Ik wil wetenschappelijk onderzoek doen of bijvoorbeeld periodes als tropenarts werken

We ondersteunen je bij het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en herregistratie-activiteiten, naast je andere ambities. Zo kunnen we tijdens je afwezigheid voor je bemiddelen en werk inplannen, zodat je je registratie als psychiater kunt behouden.

Ik wil meer professionele autonomie en meer grip krijgen op mijn eigen werksituatie

Meer grip op professioneel handelen en de kwaliteit van de patiëntenzorg.
Veel psychiaters in ggz-instellingen verlangen naar een werksituatie, waarin ze meer grip op hun eigen professionele handelen en de kwaliteit van de patiëntenzorg kunnen uitoefenen. Soms leidt dit ertoe dat ze de zekerheden van hun dienstverband willen inruilen tegen meer professionele identiteit, invloed en autonomie.

Interim-psychiaters kunnen zonder geschiedenis in de betreffende organisatie hun professionele bijdrage leveren. Vaak hebben afdelingen waar interimmers worden ingezet behoefte aan frisse, structurerende inhoudelijke input. Omdat ze tijdelijk zijn en afstand hebben tot bestaande patronen, kunnen juist interim-psychiaters deze bijdrage onbevangen leveren.
Op de bijeenkomsten voor interim-psychiaters stimuleren en adviseren we elkaar bij het uitoefenen van een zo constructief mogelijke rol op de afdelingen waar we werken.

Ik wil betere werkverhoudingen en meer werkplezier

Moeilijke werksituaties en conflicten
Sommige instellingen of afdelingen hebben een beroerde werkcultuur en in elke werksituatie kunnen zich conflicten voordoen. Dan is het prettig om te worden bijgestaan door een professioneel team.

Wij adviseren en coachen je bij het werken onder dergelijke vervelende omstandigheden. Dat kan zowel geheel individueel en vertrouwelijk als in overleg met het management van de instelling gebeuren. Meestal zijn er drie mogelijke uitkomsten: je krijgt meer grip op de omstandigheden, de situatie verbetert, of je besluit om tijdelijk of definitief van baan te veranderen. Het is heel prettig dit proces niet alleen te hoeven doormaken. Wij hebben ervaring bij het begeleiden van het hele proces en kunnen je zo nodig ondersteunen bij de overgang naar ander werk of het zelfstandig ondernemerschap.

Als interim-psychiater zie je de problemen in de organisatie zo mogelijk nog scherper dan in dienstverband. Maar je hebt wel een andere positie. Hoe zet je die zo goed mogelijk in? Wat zijn de do’s en don’ts? Zowel op individuele basis als tijdens de collegiale bijeenkomsten voor interimmers, bieden we begeleiding bij de ontwikkeling van je nieuwe rol als relatieve buitenstaander.

Ik wil meer tijd voor mijn patiënten en meer grip krijgen op de werkdruk

Van interim-professionals wordt meestal verwacht dat ze zich hoofdzakelijk beperken tot hun patiëntenzorgtaak. Daardoor hebben ze meer tijd voor patiënten en kunnen ze zich geheel op hun rol als behandelaar richten. Tijdens de collegiale bijeenkomsten voor interimmers werken we aan de versterking van deze rol. Vaak ontstaan er ook contacten tussen mede-interimmers die elkaar ondersteuning kunnen bieden zodat de zorglast minder snel te groot wordt. Soms blijkt het daarnaast constructief om ondersteuning te verlenen in gesprek met management van instellingen.

Ik wil geen ANW-diensten doen

Meestal wordt van interim-psychiaters niet verwacht dat ze deelnemen aan de ANW-diensten. Wij betrekken de afspraken over ANW-diensten wel altijd bij de onderhandeling en contractering.

Ook als zelfstandig ondernemer voel ik me medeverantwoordelijk voor de uitvoering van ANW-diensten

Er wordt een steeds groter maatschappelijk beroep op psychiaters gedaan om deel te nemen aan de ANW-diensten en het is een belangrijk onderdeel van ons werk als psychiaters. Als zelfstandig ondernemer kun je zelf een grote invloed op de werkbelasting uitoefenen en zo ook de ANW-diensten opvangen. Het werk moet dan wel goed worden georganiseerd en ook financieel aantrekkelijk zijn, zonder je te overbelasten. Psyland ondersteunt ggz-instellingen, die de 7×24-uursdiensten willen hervormen en onafhankelijke psychiaters, die daarin een rol willen spelen. Wij coördineren en faciliteren je inzet in nauw overleg met de instellingen en hun roosterfunctionaris.

Wat is mijn rol als interimmer

Als interimmer vervul je een andere rol dan in vast dienstverband.
Tijdens onze collegiale kwartaal-bijeenkomsten wisselen we hierover met elkaar van gedachten.
Als interimmer heb je wat meer professionele afstand omdat het werk tijdelijk is en je geen langdurige werkhistorie opbouwt bij de ggz-instelling. Dat is prettig en vaak is het team alleen maar heel blij met je. Aan de andere kun je ook af en toe behoefte hebben aan…

Lees meer
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan

Tijdens onze kwartaalbijeenkomsten voor interim-professionals wisselen we alle zaken en eventueel problemen uit, die voor het functioneren als interim-professional van belang kunnen zijn. Dit gaat zowel over de uitoefening van ons werk als over de formele en administratieve (eventueel juridische) kanten van het ZZP-schap en onze beroepsverplichtingen (zoals visitatie en herregistratie). De bijeenkomsten bieden ruimte voor collegiale intervisie in de vertrouwde omgeving van gelijkgestemden. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld visitatiegroepen, omdat interim-psychiaters vaak niet bij andere intervisiegroepen zijn aangesloten en op hun werkplek niet altijd een visitatiegelegenheid meemaken.

Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-psychiater) worden

Wat zijn de formele en financiële kanten van een carrière als interim-psychiater?
Wat moet je regelen om zelfstandig ondernemer te worden? Hoe ziet je inkomen en pensioenopbouw eruit? Met welke belastingen en verzekeringen moet je rekeninghouden en hoe regel je je registratie? Hoe registreer je je bij de Kamer van Koophandel?
Een van onze kerntaken is het informeren van psychiaters…

Lees meer
Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?

Wij ondersteunen je bij je herregistratieverplichtingen door visitatiegroepen te organiseren. Ook bieden we ondersteuning bij de urenregistratie, die noodzakelijk is om aan te tonen dat je voldoende uren als psychiater hebt gewerkt.

Phase: 50-66
Waar ben je aan toe?
Mijn kinderen zijn het huis uit, ik wil een andere verdeling werk/vrije tijd
Ik heb meer tijd voor ANW-diensten als het een goede aanvulling op mijn inkomen vormt.
Ik wil een sabbatical en daarna weer aan het werk
Ik heb tijd nodig voor zorgverlof
Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-professional) worden
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan
Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?
Mijn kinderen zijn het huis uit, ik wil een andere verdeling werk/vrije tijd

Als je kinderen het huis uit zijn, wil je misschien graag wat meer vrijheid om een droomreis te maken. Of je kunt behoefte krijgen om het wat rustiger aan te gaan doen.
Psyland bemiddelt veel voor speciale interim-opdrachten voor ervaren psychiaters in een nieuwe levensfase, waarbij de werkdruk en -omstandigheden worden aangepast aan hun individuele wensen.

Ik heb meer tijd voor ANW-diensten als het een goede aanvulling op mijn inkomen vormt.

Er wordt een steeds groter maatschappelijk beroep op psychiaters gedaan om deel te nemen aan de ANW-diensten en het is een belangrijk onderdeel van ons werk als psychiaters. Als zelfstandig ondernemer kun je zelf grote invloed op de werkbelasting uitoefenen en zo ook de ANW-diensten opvangen. Het werk moet dan wel goed worden georganiseerd en ook financieel aantrekkelijk zijn, zonder je te overbelasten.

Psyland ondersteunt ggz-instellingen, die de 7×24-uursdiensten willen hervormen en onafhankelijke psychiaters, die daarin een rol willen spelen. Wij coördineren en faciliteren je inzet in nauw overleg met de instellingen en hun roosterfunctionaris.

Ik wil een sabbatical en daarna weer aan het werk

In verschillende levensfasen is het prettig om tijdelijke banen of opdrachten aan te nemen, met de mogelijkheid om tussendoor periodes vrij te nemen. Wij bemiddelen regelmatig voor blokken aaneengesloten werk met daartussen vrije periodes. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld lange reizen te maken of om voor een kind of partner te kunnen zorgen. Doordat je altijd weer uitzicht hebt op werk, heb je geen stress dat je zonder inkomen komt te zitten.

Ik heb tijd nodig voor zorgverlof

In verschillende levensfasen is het prettig om tijdelijke banen of opdrachten aan te nemen, met de mogelijkheid om tussendoor periodes vrij te nemen. Wij bemiddelen regelmatig voor blokken aaneengesloten werk met daartussen vrije periodes. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld voor een kind of partner te kunnen zorgen. Doordat je altijd weer uitzicht hebt op werk, heb je geen stress dat je zonder inkomen komt te zitten.

Ik wil zelfstandig ondernemer (interim-professional) worden

Wat zijn de formele en financiële kanten van een carrière als interim-psychiater?
Wat moet je regelen om zelfstandig ondernemer te worden? Hoe ziet je inkomen en pensioenopbouw eruit? Met welke belastingen en verzekeringen moet je rekeninghouden en hoe regel je je registratie? Hoe registreer je je bij de Kamer van Koophandel?
Een van onze kerntaken is het informeren van psychiaters…

Lees meer
Ik wil er als interimmer niet alleen voor staan

Tijdens onze kwartaalbijeenkomsten voor interim-psychiaters wisselen we alle zaken en eventueel problemen uit, die voor het functioneren als interim-professional van belang kunnen zijn. Dit gaat zowel over de uitoefening van ons werk als over de formele en administratieve (eventueel juridische) kanten van het ZZP-schap en onze beroepsverplichtingen (zoals visitatie en herregistratie). De bijeenkomsten bieden ruimte voor collegiale intervisie in de vertrouwde omgeving van gelijkgestemden. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld visitatiegroepen, omdat interim-psychiaters vaak niet bij andere intervisiegroepen zijn aangesloten en op hun werkplek niet altijd een visitatiegelegenheid meemaken.

Hoe zorg ik als interim-psychiater voor mijn visitatie en herregistratie?

Wij ondersteunen je bij je herregistratieverplichtingen door visitatiegroepen te organiseren. Ook bieden we ondersteuning bij de urenregistratie, die noodzakelijk is om aan te tonen dat je voldoende uren als psychiater hebt gewerkt.

Phase: 66+
Waar ben je aan toe?
Ik ben gepensioneerd, maar wil leuk, passend werk blijven doen
Ik wil langere vakanties afwisselen met periodes werken
Ik wil zorgtaken combineren met werken als interim-psychiater
Ik wil bijvoorbeeld één weekend per maand ANW-diensten doen, ook als aanvulling op mijn pensioen
Ga ik nu nog een eigen onderneming (ZZP) opzetten?
Ik ben gepensioneerd, maar wil leuk, passend werk blijven doen

Misschien wil je na je pensioen nog graag doorwerken, maar dan wel onder je eigen voorwaarden en met veel vrijheid. Psyland begeleidt gepensioneerde psychiaters die nog actief willen blijven als interim-psychiater. Door hun ervaring hebben zij meestal een grote toegevoegde waarde voor ggz-instellingen. Wij onderhandelen met de opdrachtgevers over een passend honorarium en helpen je met alle formaliteiten om zelfstandig ondernemer te worden.

Wat zijn de formele en financiële kanten van een carrière als interim psychiater?
Wat moet je regelen om zelfstandig ondernemer te worden? Hoe ziet je inkomen en pensioenopbouw eruit? Met welke belastingen en verzekeringen moet je rekening houden en hoe regel je je registratie? Een van onze kerntaken is het informeren van psychiaters over alle aspecten van het zelfstandig ondernemerschap, voor de korte en lange termijn. We adviseren je bijvoorbeeld over de oprichting van je bedrijf, de pensioenwetgeving, de noodzakelijke verzekeringen en belastingen en bij het kiezen van een kundige boekhouder en verzekering- en pensioenadviseur.

Ik wil langere vakanties afwisselen met periodes werken

In verschillende levensfasen is het prettig om tijdelijke banen of opdrachten aan te nemen, met de mogelijkheid om tussendoor periodes vrij te nemen. Wij bemiddelen regelmatig voor blokken aaneengesloten werk met daartussen vrije periodes. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld lange reizen te maken of om voor een kind of partner te kunnen zorgen. Doordat je altijd weer uitzicht hebt op werk, heb je geen stress dat je zonder inkomen komt te zitten.

Ik wil zorgtaken combineren met werken als interim-psychiater

Psyland bemiddelt veel voor speciale interim-opdrachten voor ervaren psychiaters in een nieuwe levensfase, waarbij de werkdruk en -omstandigheden worden aangepast aan hun individuele wensen.

Ik wil bijvoorbeeld één weekend per maand ANW-diensten doen, ook als aanvulling op mijn pensioen

Psyland ondersteunt ggz-instellingen, die de 7×24-uursdiensten willen hervormen en onafhankelijke psychiaters, die daarin een rol willen spelen. Wij coördineren en faciliteren je inzet in nauw overleg met de instellingen en hun roosterfunctionaris.

Ga ik nu nog een eigen onderneming (ZZP) opzetten?

Wij adviseren over je mogelijkheden om interim-psychiater te worden (of blijven) na je pensionering als zzp’er.

Lees meer