Zorginstellingen

Psyland helpt ggz-instellingen bij het invullen van vaste, tijdelijke of flexibele vacatures.

Wij hebben een uitgebreid netwerk van zelfstandig werkende psychiaters en zetten ons maximaal in om de meest geschikte kandidaten te vinden voor een bepaalde functie. Door onze professionele begeleiding zorgen we dat iedereen optimaal z’n werk kan doen. Onze wervingsprocedure voldoet aan de laatste wettelijke (privacy)eisen.

Flexibele professionals
Ook voor het invullen van tijdelijke vacatures, kunnen ggz-instellingen bij Psyland terecht. We hebben contact met een groot aantal flexibele professionals, vooral psychiaters, die deze tijdelijke functies graag op zich nemen. Met collegiale bijeenkomsten werken we aan de optimalisering van het professionele aanbod van interim-psychiaters.

Invulling van ANW-diensten
Veel zelfstandig werkende psychiaters zijn bereid om ook mee te draaien in de avond-, nacht-, en weekenddiensten. Wij coördineren en faciliteren hun inzet in nauw overleg met de roosterfunctionaris.

Oplossing crisisvacatures
Indien nodig kunnen we tegen aangepaste voorwaarden op korte termijn voor ggz-professionals zorgen, die de ervaring en kwaliteiten hebben om zelfstandig met noodsituaties om te gaan.

Coaching professionals
Met name jonge professionals ervaren vaak veel druk tijdens hun werk in ggz-instellingen. Met onze onafhankelijke coaching helpen wij hen door moeilijke fases heen zodat zij hun werkplezier en motivatie behouden en niet burn-out raken. Zo helpt Psyland de uitstroom van goede professionals in ggz-instellingen te verkleinen. Als daar behoefte aan is, kan advisering binnen de organisatie deel uitmaken van een coachingstraject.