terug naar overzicht

De 6e Interimmersbijeenkomst op Noordland (Groningerstraat 13, Zuidlaren)

Deze keer met als thema de invoering van de WVGGZ en de WZD.

We ontvangen je graag op woensdag 11 maart 2020 vanaf 17.30 u.

 

Beste lezer,
Hierbij nodigen we je uit voor de 6e Interimmersbijeenkomst op Noordland (Groningerstraat 13, Zuidlaren).
het gebruikelijke diner begint om 18.00 uur en het inhoudelijke programma om 19.30 u.

Gezien de actualiteit hebben we deze keer als thema de invoering van de WVGGZ en de WZD gekozen. Aan de hand van inmiddels opgedane ervaringen zullen Bert de Jager en Ben Takkenkamp de praktijk van de nieuwe wetgeving illustreren.Daarna gaan we in op de impact van deze veranderingen voor de interimpsychiater, ook als ze deelnemen aan 7 x 24 uursdiensten.
We horen graag je eigen ervaringen met de nieuwe wetgeving, als je die inmiddels hebt opgedaan!

Tijdens de vorige bijeenkomst bespraken we onder meer de IFMS (zie de bijgesloten notulen van 13-11-2019).
Psyland organiseert zodra er voldoende deelnemers zich zullen hebben gemeld een IFMS-groep. De kosten voor deelname aan deze groep bedragen € 350,– en zijn als beroepskosten aftrekbaar van de belasting. Voor collegae, die door Psyland zijn bemiddeld is deelname aan de IFMS groep(en) kosteloos.

Zoals gebruikelijk zullen wij de aankleding van de bijeenkomst verzorgen.

Wilt u je ons laten weten of je aan een IFMS-groep wilt deelnemen?

We vinden het een eer om het nieuwe, hij meent ook laatste boek van onze collega Jack Jenner aan te kondigen, dat in maart gepubliceerd zal worden (Bohn, de Tijdstroom). “Interventies in de Psychiatrische Praktijk” met als ondertitel “integratief werken vanuit de directieve therapie. Leden van onze interimmersgroep kunnen het boek met korting bij hem bestellen (j.a.jenner@hotmail.com).

Wil je ons vóór 2 maart as. berichten of je aan het diner en/of de inhoudelijk workshop deel zult nemen?

Zoals gebruikelijk is accreditatie bij de NVvP aangevraagd. De accreditatie van de vorige workshop heeft bij de NVvP v vertraging opgelopen, maar volgt spoedig.

Meer berichten

terug naar overzicht
Nieuws
Nieuws